ประเทศตุรกี (Turkey)

ชาวตุรกีเชื่อว่า กาแฟที่ดีจะต้องดื่มพร้อมกับตะกอนกาแฟที่ตกอยู่ก้นแก้ว เพราะเมล็ดกาแฟที่ถูกบดและเคี่ยวในหม้อทองแดงหรือทองเหลือง (Cezve) โดยไม่ผ่านการกรองใด ๆ ทำให้มีกาแฟตกตะกอนอยู่ แปลว่า การดื่มกาแฟจะต้องดื่มไปพร้อมกับตะกอนกาแฟนั่นเอง