Naked shot คืออะไร ?

สำหรับการชงกาแฟแบบ espresso หลายๆ ท่านอาจจะเคยเห็นก้นตรงก้านชงกาแฟตามร้านกาแฟทั่วไปเป็นแบบ ไหลทางเดียว หรือ ไหลสองทาง ซึ่งเราอาจจะสั่งเกตได้ว่า บางครั้งเราจะเห็นก้านชงกาแฟที่เป็นก้นเปลือย มันต่างจากการที่บังคับทางน้ำไหลอย่างไร เราจะคลายความสงสัยกันครับ

Naked shot คือ การทำกาแฟ espresso  ด้วยก้านชงกาแฟแบบ naked / bottomless จะสามารถเห็นการไหลของกาแฟได้อย่างชัดเจนถ้าเทียบกับก้านชงกาแฟแบบอื่นๆ

ประเภทของก้านชงกาแฟ (portafilter)

1. ก้านชงกาแฟแบบไหลทางเดียว เหมาะแก่การทำกาแฟ 1 shot

2. ก้านชงกาแฟแบบไหล 2 ทาง เหมาะแก่การทำกาแฟ double shot หรือ กาแฟ 1 shot 2 แก้ว

3. ก้านชงกาแฟแบบ naked 

ลักษณะพิเศษของก้านชงกาแฟแบบ naked

  • กาแฟที่ได้จะเห็นไหลออกมารวมกันเป็นเส้นตรง สีของกาแฟจะเริ่มไล่สีมาจากสีดำ > สีน้ำตาล > แดง >คาราเมลเข้ม และก่อนที่จะลงสู่แก้วจะไหลเป็นสีทอง (espresso ที่ดี กาแฟต้องไหลเป็นสีทอง)

ข้อดีของก้านชงกาแฟแบบ naked

  • สามารถเห็นการไหลของ espresso ได้ชัดเจน สามารถบอกได้ว่า espresso แก้วนี้ทำออกมาได้ดีแค่ไหน ถ้ากาแฟไหลไม่เหมือนในรูป มีน้ำกาแฟไหลค่อนไปทางซ้าย, ขวา หรือ กระจายออก แสดงว่ายังทำกาแฟได้ไม่ดี สาเหตุอาจเกิดจากการบดเมล็ดกาแฟที่หยาบ และ การแทมป์ที่ไม่สม่ำเสมอ
  • เป็นตัวช่วยในการฝึกฝนเพื่อการทำ perfect shot 
  • สามารถใช้กับ 1 shot และ double shot ได้

หมายเหตุ ถ้าไม่มีก้านชงกาแฟแบบ naked สามารถใช้ก้านชงกาแฟแบบไหล 2 ทาง แล้วดูการไหลของกาแฟให้ไหลออก 2 ทาง ถ้ากาแฟไหลออกมาพร้อมๆกันอย่างๆสม่ำเสมอ แปลว่าทำกาแฟออกมาได้ดีแล้ว