4 ควรรู้ เก็บเมล็ดกาแฟอย่างไรให้อร่อยนาน

เมล็ดกาแฟคั่ว นอกจากการเลือกซื้อให้ได้เมล็ดกาแฟที่ดีที่สุดแล้ว อีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญที่ต้องใส่ใจเพราะส่งผลต่อรสชาติของกาแฟในแก้วถัดๆไป คือการเก็บรักษาคุณภาพ ทำอย่างไรให้เมล็ดกาแฟคุณภาพดีอยู่เสมอทุกครั้งที่หยิบออกมาใช้งาน มาเร่ิมต้นกันง่าย ๆ ที่ปัจจัยต่าง ๆ

1. เก็บใส่โหลแก้วที่ปิดสนิท
เพื่อลดโอกาสที่เมล็ดกาแฟจะสัมผัสกับอากาศ และควรเลือกใช้โหลแก้วเพราะกาแฟมีคุณสมบัติในการดูดซับกลิ่นได้ดี หากใช้โหลพลาสติก เมล็ดกาแฟอาจดูดกลิ่นของพลาสติกทำให้เสียรสชาติได้

2. เก็บให้ห่างจากแสงแดด
เพราะแสงแดดทำอาจทำให้เมล็ดกาแฟมีคุณภาพที่ลดลง ร้านกาแฟส่วนใหญ่นิยมน้ำเมล็ดกาแฟใส่โหลแก้วและวางโชว์เพื่อความสวยงาม ซึ่งร้านที่ใส่ใจในคุณภาพจะไม่นำเมล็ดกาแฟเหล่านั้นมาชงให้ลูกค้านั่นเอง

3. กลิ่นและความชื้นในตู้เย็น
เป็นอีกสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง เนื่องจากเมล็ดกาแฟไม่ถูกกับความชื้นเพราะทำให้รสชาติเสีย และเมื่อนำออกจากตู้เย็นจะเกิดไอน้ำ ทำให้บดและชงยาก เหตุผลอีกข้อที่กล่าวไว้ข้างบน คือเมล็ดกาแฟมีคุณสมบัติในการ ดูดซับกลิ่นได้ดี ทำให้ตู้เย็นซึ่งเป็นแหล่งรวมของกลิ่นอาหารต่าง ๆ ไม่เหมาะกับการเก็บกาแฟเป็นอย่างยิ่ง

4. สุดท้ายคือการบดเมล็ดกาแฟในปริมาณที่ต้องการใช้ในแต่ละครั้งเท่านั้น
ไม่ควรบดล่วงหน้าทิ้งเอาไว้ เพราะจะเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวให้กาแฟสัมผัสอากาศได้มากขึ้น ซึ่งกาแฟคั่วบดที่วางทิ้งไว้ในที่เปิดโล่ง จะเสียคุณภาพไปภายในเวลาเพียง 15 นาทีเท่านั้น

หากคุณคือคอกาแฟผู้หลงเสน่ห์ในรสชาติและกลิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ อย่าลืมเก็บและรักษาคุณภาพของเมล็ดกาแฟเอาไว้ตามขั้นตอนเหล่านี้ เพื่อให้ความอร่อยและรสชาติดั้งเดิมคงอยู่เสมอทุกครั้งที่ดื่ม