วัฒนธรรมการดื่มกาแฟ ที่ทำให้กาแฟเป็นมากกว่าเครื่องดื่ม

ในเมืองไทยไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่า กาแฟเข้ามาตั้งแต่สมัยไหน แต่ที่เห็นชัดคือเมื่อมีหนุ่มสาวยุคใหม่เริ่มไปเรียนต่างประเทศ จึงนำเอาวัฒนธรรมของเครื่องดื่มจากต่างประเทศเข้ามาด้วย การดื่มกาแฟที่เห็นว่าค่อนข้างแปลก และแตกต่างอย่างชัดเจนคือ การดื่มกาแฟของชาวตรัง ร้านกาแฟในตรังมักจะไม่ได้ขายกาแฟอย่างเดียว แล้วก็ไม่ได้ขายคู่กับของหวาน แต่มากับของคาว ไม่ว่าจะเป็นติ่มซำ ขนมจีบ…

ดูรายละเอียด