กาแฟแต่ละประเภทต้องบดเมล็ดกาแฟขนาดเท่าไร ?

กาแฟแต่ละประเภทนั้นจำเป็นที่จะต้องใช้ขนาดของผงกาแฟที่แตกต่างกัน เนื่องจาการออกแบบของอุปกรณ์ประเภทนั้นๆ มีหน้าที่หรือความต้องการของรสชาติที่ไม่เท่ากัน จึงจำเป็นต้องมีการระบุขนาดของผงกาแฟขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปต่อยอดกับการปรับปรุงรสชาติต่อไป

ศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในการบดเมล็ดกาแฟ

1. Coarse แปลว่า หยาบ
2. Fine แปลว่า ละเอียด

*** จะเห็นคำศัพท์นี้ได้ตามเครื่องบดเมล็ดกาแฟไม่ว่าจะเป็นเครื่องบดมือหมุนหรือเครื่องบดไฟฟ้า

ความละเอียดที่ใช้ในการบดเมล็ดกาแฟ

1.Extra coarse เทียบเท่า เมล็ดพริกไทย
– เหมาะสำหรับ cold brew 

2. Coarse เทียบเท่า เกลือทะเล
– เหมาะสำหรับ french press หรือ cupping

3. Medium coarse เทียบเท่า ใหญ่กว่าเม็ดทรายเล็กน้อย
–  เหมาะสำหรับ chemex

4. Medium เทียบเท่า เม็ดทราย
– เหมาะสำหรับ syphon , aeropress และ drip แบบ กรวยตัดหรือแบบทรงตะกร้า

5. Medium fine เทียบเท่า เกลือแกง
– เหมาะสำหรับ drip / pourover แบบ V60 ,aeropress และ aeropress

6. Fine เทียบเท่า น้ำตาล
– เหมาะสำหรับ aeropress , moka pot และ espresso

7. Extra fine เทียบเท่า ผงแป้ง
–  เหมาะสำหรับ turkish coffeeภาพขนาดผงกาแฟ

สรุปคร่าวๆ

  • การทำกาแฟที่ใช้เวลานานจะใช้ระดับผงกาแฟที่หยาบ การทำกาแฟที่ใช้ระยะเวลาสั้นจะใช้ระดับผงกาแฟที่ละเอียด
  • รสชาติของกาแฟที่ทำจากอุปกรณ์เดียวกัน ใช้เวลามากรสชาติจะขม ,ใช้เวลาน้อยรสชาติจะอ่อน, ใช้ความละเอียดผงกาแฟแบบละเอียด รสชาติจะเข้ม, ใช้ความละเอียดผงกาแฟหยาบ รสชาติจะจาง

หมายเหตุ

  • ข้อมูลต่างๆ หรือ ภาพต่างๆ ที่เราได้หามา เป็นวิธีการพื้นฐานเพื่อให้สามารถทำกาแฟได้ถูกแนวทาง แต่ผู้อ่านสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดของผงกาแฟเพื่อทดสอบรสชาติหรือ ปรับรสชาติให้เข้ากับความชอบของแต่ละท่านได้