วิธีการชง กาแฟดริป สำหรับผู้เริ่มต้น (How to Drip Coffee)

กาแฟดริป (Drip Coffee) ถ้าพูดถึงวิธีการชงกาแฟนอกเหนือจาก Espresso แล้ว กาแฟดริป (Drip) น่าจะเป็นวิธีการชงกาแฟวิธีถัดไปที่ได้รับความนิยมโดยเฉพาะผู้ที่ชงกาแฟทานที่บ้าน กาแฟดริป คือการใช้น้ำเทผ่านผงกาแฟคั่วบดบนตัวกรอง…

ดูรายละเอียด