โควิด-19 เปลี่ยนวัฒนธรรมการดื่มกาแฟทั่วโลกที่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบในเรื่องของเศรษฐกิจ แต่ยังลุกลามไปถึงวัฒนธรรมการบริโภคกาแฟของผู้คนที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการบริโภคกาแฟทั่วโลกในปี 2020 จะลดลงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2011 ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการการปิดคาเฟ่ และร้านอาหาร ที่ส่งผลกระทบต่อยอดขาย…

ดูรายละเอียด