ดื่มกาแฟตอนไหนดีที่สุด

หลายๆคนคงสงสัย การดื่มกาแฟตอนไหนดีที่สุด การดื่มกาแฟตอนเช้ากลายเป็นวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น แต่เวลาที่เหมาะกับการดื่มกาแฟนั้นคือเวลาใดกันแน่ นักวิทยาศาสตร์เองก็สงสัยเรื่องนี้ และพยายามศึกษาว่าเหตุผลหรือคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงอยู่ตรงไหน หลังจากเราตื่นนอน สารเคมีที่ชื่อว่า แอเดโนซีน (adenosine)…

ดูรายละเอียด