โควิด-19 เปลี่ยนวัฒนธรรมการดื่มกาแฟทั่วโลกที่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

โควิด-19 เปลี่ยนวัฒนธรรมการดื่มกาแฟทั่วโลกที่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบในเรื่องของเศรษฐกิจ แต่ยังลุกลามไปถึงวัฒนธรรมการบริโภคกาแฟของผู้คนที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการบริโภคกาแฟทั่วโลกในปี 2020 จะลดลงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2011 ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการการปิดคาเฟ่ และร้านอาหาร ที่ส่งผลกระทบต่อยอดขาย เช่นเดียวกับการที่ผู้คนที่ถูกทำให้ทำงานจากที่บ้าน ทำให้ร้านกาแฟท้องถิ่นกลายเป็นสถานที่ที่ถูกลืม ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรที่จะฟื้นตัวกลับมาเหมือนเดิมอีกครั้ง

การหายไปของวัฒนธรรมคาเฟ่กำลังเกิดขึ้นในทุกภูมิภาคที่สำคัญ โดย Marex Spectron นักวิจัยประมาณการว่าการปิดตัวของสถานที่สังสรรค์นอกที่อยู่อาศัยกว่า 95% ทั่วโลกที่ถูกปิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะส่งผลให้วัฒนธรรมการดื่มกาแฟลดน้อยลงตามไปด้วย

ด้าน Tan Heng Hong นักวิเคราะห์ด้านอาหารและเครื่องดื่มของ Mintel บริษัทวิจัยตลาด กล่าวว่า ในเอเชียตลาดกาแฟเติบโตรวดเร็วที่สุด โดยคาดการณ์ร้านกาแฟจะฟื้นตัวในครึ่งปีหลัง หลังได้รับการผ่อนคลายให้กลับมาเปิดกิจการ อย่างไรก็ตามการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กลับมีคนที่ได้รับประโยชน์ นั่นคือผู้ผลิตกาแฟสำเร็จรูป ที่ผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญ เนื่องจากมีความสะดวก ราคาถูกกว่า เหมาะกับการเป็นทางเลือกในยุคเศรษฐกิจแบบนี้

จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการดื่มกาแฟของผู้บริโภคต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอน โดยเฉพาะในทวีปอเมริกาที่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงอยู่ แม้ว่าธุรกิจจะมีการปรับตัวโดยใช้ช่องทางออนไลน์ในการสั่งเครื่องดื่ม แต่บรรยากาศของร้านกาแฟ คือสิ่งที่ผู้ที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟอยากต้องการสัมผัสมากที่สุด