ประเทศออสเตรเลีย (Australia)

วัฒนธรรมการดื่มกาแฟของประเทศออสเตรเลีย จะดื่มเพื่อสุขภาพ เข้าสังคม และฝึกสมาธิ ชาวจิงโจ้เองก็ได้ประกาศว่าตัวเองนั้นเป็นพวกเห่อกาแฟ และกาแฟ Flat white ก็เป็นกาแฟสไตล์ออสซี่ (Australian Style) เช่นกัน